บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด โรงงานผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

 

 

  • โคนม
   ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม Thursday, 24 December 2009 09:24 คุณเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม การเลี้ยงโคนมให้ประสบผลสำเร็จเป็นเรื่อ...
  • การตรวจสุขภาพโคนมประจำปี
   การตรวจสุขภาพโคนมประจำปีโครีดนมทุกตัวจะต้องรับการตรวจวัณโรคและโรคบรูเซลโลซิส (แท้งติดต่อ) ทุกปี เพราะทั้งสองโรคนี้ติดต่อถึงคนได้ทางน้ำนม เกษตรกรที่ได้รับการนัดตรวจโรคจะต้องกักโคไว้...
  • วัคซีนโค
   วัคซีน คือสารที่ใช้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยป้องกันโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายหรือเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นได้ วัคซีนโคที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีนบรูเซลโลซีส, วัคซี...
  • ประเภทของเวชภัณฑ์
   ประเภทของเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์สำหรับโคนม ได้แก่ 1. ยาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ต่อต้านและทำลายจุลินทรีย์ ยาในกลุ่มนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เพนนิซิลลิน คลอแรมฟินิคอล ออกซี่เตตร้าไซคลิ...
  • ตู้ยาประจำคอกโคนม
   ตู้ยาประจำคอกโคนมโคนมเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเปราะ เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปกับน้ำนมทุกวัน เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของโคนมอย่างใกล้ชิดและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรรีบแก้ไข ซึ...
  • การใช้ปรอทวัดไข้
   การใช้ปรอทวัดไข้ปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถหาและใช้ได้ ปรอทประกอบด้วยหลอดแก้ว 2 ชั้นรวมกันอยู่ ชั้นในบรรจุสารปรอทซึ่งมีคุณสมบัติขยาย...
  • เรื่องโรคในโคนม
   เรื่องโรคในโคนมโรค คือ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายสัตว์ไปจากปกติ เป็นผลให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์ การเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทา งอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะด้วย เช่น พยาธิใบไม...
  • การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจ
   การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจการวินิจฉัยโรคพยาธิเบื้องต้นที่นิยมกันทั่วไป และได้ผลดี คือ การตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระโคที่เก็บส่งห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี คือ 1. ล้วงเก็บอุจจาระจากทวา...
  • การให้ยาโคนม
   การให้ยาโคนมเกษตรกรสามารถให้ยาแก่โคของตนเองได้ โดยมีหลักการดังนี้ 1. อยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ 2. ให้ยาในขนาดที่ถูกต้องและครบจำนวนไม่หกหล่นในระหว่างการให้ 3. ให้ยาถูกทาง เช่น...
  • การจัดการฟาร์มโคเนื้อ
   การจัดการฟาร์มโคเนื้อ เอกชัย บุญจันทร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน ในอดีตเกษตรกรบ้านเรานอกจากจะทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวตามประสาชาวชนบทที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย คอย...
  • บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด ป้านโฆษา.jpg
   การเลี้ยงโคนมในเขตร้อน การเลี้ยงโคนมในเขตร้อนหรือว่าในช่วงฤดูร้อนนั้น มีเคล็ดลับอย่างไรที่จะทำให้แม่โคนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่โคนมที่มีน้ำนมมากๆ ยังคงให้น้ำนมในปริมาณเท่าเดิมและจะ...
  • บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด ป้านโฆษา.jpg
   เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบ วัตถุดิบ พลังงานในหมู Kcal/kg พลังงานในสัตว์ปีก Kcal/Kg โปรตีน % ไขมัน % แคลเซียม % ฟอสฟอรัส % เยื่อใย % เถ้า % ...
  • บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด ป้านโฆษา.jpg
   ราคาสินค้าเกษตร - ปลาช่อน ไชส์ใหญ์ จำเริญซื้อปลา จ.นครสรรค์ 120 บ./กก. - ปลานิล ไซส์ใหญ์ แพปลาสมพร จ.ปทุมธานี 44 บ./กก. - ถั่งเหลือง แกะเมล็ค คละเกรด หจก.น่านพืชผล จ.น่าน 20 ...
  • มาตรฐานการทำฟาร์มโคนม
   มาตรฐานการทำฟาร์มโคนม มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบนี้ กำหนดเป็นมาตรฐานเพื่อให้ฟาร์มโคนมที่ต้องการขึ้นทะเบียน รับรองว่าเป็นฟาร์ม โคนมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ได้ยึดถือเป็นแน...
  • การจัดการฟาร์ม
   ระเบียบมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบ ของประเทศไทย พ.ศ.2542 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบของประเทศไทย พ.ศ.2542 ลงวันที่ 3 เดือน พฤศจ...
  • ทำการทดสอบการใช้อาหารโคนม ฟาร์มในเขต จ.ลพบุรี (ต.โคกตูม) อาหารที่ใช้ ธนพล16 โปรตีน 16% สรุปการใช้อาหาร โคกินดี อาหารมีความน่ากินสูง ค่าโภชนะครบถ้วน
  • IMG_0404.JPG
   การทำนมอินทรีย์ 1. การใช้สารสกัดจากพืชในการกำจัดเห็บ การศึกษาการใช้สารสกัดจากใบและลำต้นของพืชมีพิษชนิดในตระกูล Pokeweed (Petiveria alliacea) (Phytolaccaceae) ในการกำจัดเห็บวัว โดยส...
  • IMG_0374.JPG
   นมอินทรีย์ ที่ แดรี่โฮม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายผู้ที่รักและยืนหยัดในอาชีพการเลี้ยงโคนมมาอย่างยาวนานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง จากฟาร์มโคนมที่เน้นการผลิตน้ำนม...
  • IMG_0379.JPG (2).JPG
   วิจัยการผลิตน้ำนมอินทรีย์ เพิ่มขีดการแข่งขันทางการค้าแปลงหญ้าสำหรับเลี้ยงโคปัจจุบันหลายประเทศต่างเริ่มหันมามุ่งผลิตสินค้าปศุสัตว์ในระบบ "อินทรีย์" กันมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กั...
Visitors: 99,693