อาหารโคนม ชนิดผง

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง

สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม

วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์

กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ดฝ้ายและหรือกากเมล็ดปาล์มและหรือกากถั่วเขียวและหรือใบกระถิน, ข้าวโพดป่นและหรือปลายข้าวและหรือมันสำปะหลัง, ไขมันพืช, รำสกัดน้ำมันและหรือ,รำละเอียดและหรือรำหยาบ, กากน้ำตาล, ไดแคลเซียมฟอสเฟตและหรือแคลเซียมคาร์บอเนต, เกลือ, วิตามิน, แร่ธาตุ, ยูเรีย, สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์

หมายเหตุ : ยูเรียใช้ในสูตรไม่เกิน 2.0 % ของน้ำหนัก

ผลิตและจำหน่ายโดย : บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด
19/1 หมู่ 4 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 036-359054 แฟกซ์ 036-359346


 • ธนพล21.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล21 สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ด...
  ราคาปกติ 490 บาท
  ราคาขาย 490 บาท

 • ธนพล18.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล18 พิเศษ สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล...
  ราคาปกติ 540 บาท
  ราคาขาย 540 บาท

 • ธนพล16.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล16สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นมวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ดฝ้ายและ...
  ราคาปกติ 430 บาท
  ราคาขาย 430 บาท

 • ธนพล14.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล14 สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ดฝ้าย...
  ราคาปกติ 410 บาท
  ราคาขาย 410 บาท

 • all-st (Medium).jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล88 (ไม่มียูเรีย) สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหร...
  ราคาขาย 510 บาท

 • ธนพล12.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล12 สำหรับโครุ่นและขุน วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ดฝ้ายและหรือกากเม...
  ราคาปกติ 390 บาท
  ราคาขาย 390 บาท

 • IMG_0404.JPG (2).JPG
  เทคนิคการจัดการเลี้ยงดูโคขุนระยะสั้น แบบประหยัด วิธีการเลี้ยง 1. การคัดเลือกโคมาเลี้ยงขุนและการจัดการโรงเรือน ซื้อโคอายุประมาณ 1 ปีที่มีโครงสร้างลักษณะดี ไม่แคระแกรน โดยเน้นโคเ...
Visitors: 99,691