ธนพล88 โปรตีน 16% (ไม่มียูเรีย)

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล88 (ไม่มียูเรีย)

สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม

วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์

กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ดฝ้ายและหรือกากเมล็ดปาล์มและหรือกากถั่วเขียวและหรือใบกระถิน, ข้าวโพดป่นและหรือปลายข้าวและหรือมันสำปะหลัง, ไขมันพืช.
รำสกัดน้ำมันและหรือรำละเอียดและหรือรำหยาบ, กากน้ำตาล, ไดแคลเซียมฟอสเฟตและหรือ
แคลเซียมคาร์บอเนต, เกลือ, วิตามิน, แร่ธาตุ, สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์


คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี

โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16 % ไขมัน ไม่น้อยกว่า 2 %
กาก ไม่น้อยกว่า 14 % ความชื้น ไม่น้อยกว่า 13 %

น้ำหนักสุทธิ 50,30 กิโลกรัม

ผลิตและจำหน่ายโดย : บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด

19/1 หมู่ 4 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
โทร. 036-359054 แฟกซ์ 036-359346

ราคาขาย
510 บาท
จำนวน:

 • ธนพล21.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล21 สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ด...
  ราคาปกติ 490 บาท
  ราคาขาย 490 บาท

 • ธนพล18.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล18 พิเศษ สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล...
  ราคาปกติ 540 บาท
  ราคาขาย 540 บาท

 • ธนพล16.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล16สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นมวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ดฝ้ายและ...
  ราคาปกติ 430 บาท
  ราคาขาย 430 บาท

 • ธนพล14.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล14 สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ดฝ้าย...
  ราคาปกติ 410 บาท
  ราคาขาย 410 บาท

 • ธนพล12.jpg
  อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง : ธนพล12 สำหรับโครุ่นและขุน วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ดฝ้ายและหรือกากเม...
  ราคาปกติ 390 บาท
  ราคาขาย 390 บาท
Visitors: 96,035