การตรวจสุขภาพโคนมประจำปี

การตรวจสุขภาพโคนมประจำปี
โครีดนมทุกตัวจะต้องรับการตรวจวัณโรคและโรคบรูเซลโลซิส (แท้งติดต่อ) ทุกปี เพราะทั้งสองโรคนี้ติดต่อถึงคนได้ทางน้ำนม เกษตรกรที่ได้รับการนัดตรวจโรคจะต้องกักโคไว้ เตรียมซองบังคับสัตว์และเชือกไว้ให้พร้อมถ้าผลการตรวจชี้ชัดว่าโคเป็นโรคบรูเซลโลซิสหรือวัณโรคแล้วจะต้องคัดทิ้งทันที่เพราะเป็นอันตราจต่อการติดโรคไปยังโคตัวอื่น ๆ ในฝูงและผู้เป็นเจ้าของเองเป็นอย่างยิ่ง
ก. การตรวจวัณโรค โคจะถูกฉีดทูเบอร์คิวลิน (น้ำยาที่ใช้ตรวจ) ที่ใต้โคนหางและเจ้าหน้าที่จะมาอ่านผลภายใน72 ชั่วโมง นั่นคือ เกษตรกรจะต้องกักโคไว้ให้ตรวจโรค 2 ครั้งห่างกัน 3 วัน
ข. การตรวจโรคบรูเซลโลซิส (แท้งติดต่อ) เจ้าหน้าที่จะเจาะเลือดบริเวณคอจำนวน 5-10 มิลลิลิตร เพื่อแยกเอาซีรั่มไปตรวจในห้องปฏิบัติการ
เกษตรกรควรเห็นความสำคัญและผลดีของการตรวจโรคประจำปีเพราะ
1. ทำให้ฝูงโคนมปลอดจากเชื้อโรคทั้งสอง แม้จะต้องคัดสัตว์ป่วยออกแต่ก็เป็นการกำจัดโรคเสียแต่ต้นมือ ผลเสียหายย่อมน้อยกว่าปล่อยให้โรคแพร่กระจายไปยังโคหลายตัว
2. เป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์จะได้เห็นโคทั้งหมดอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีคำแนะนำบางประการให้แก่เกษตรกรเฉพาะราย


 • โคนม
  ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม Thursday, 24 December 2009 09:24 คุณเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม การเลี้ยงโคนมให้ประสบผลสำเร็จเป็นเรื่อ...

 • วัคซีนโค
  วัคซีน คือสารที่ใช้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยป้องกันโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายหรือเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นได้ วัคซีนโคที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีนบรูเซลโลซีส, วัคซี...

 • ประเภทของเวชภัณฑ์
  ประเภทของเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์สำหรับโคนม ได้แก่ 1. ยาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ต่อต้านและทำลายจุลินทรีย์ ยาในกลุ่มนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เพนนิซิลลิน คลอแรมฟินิคอล ออกซี่เตตร้าไซคลิ...

 • ตู้ยาประจำคอกโคนม
  ตู้ยาประจำคอกโคนมโคนมเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเปราะ เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปกับน้ำนมทุกวัน เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของโคนมอย่างใกล้ชิดและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรรีบแก้ไข ซึ...

 • การใช้ปรอทวัดไข้
  การใช้ปรอทวัดไข้ปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถหาและใช้ได้ ปรอทประกอบด้วยหลอดแก้ว 2 ชั้นรวมกันอยู่ ชั้นในบรรจุสารปรอทซึ่งมีคุณสมบัติขยาย...

 • เรื่องโรคในโคนม
  เรื่องโรคในโคนมโรค คือ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายสัตว์ไปจากปกติ เป็นผลให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์ การเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทา งอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะด้วย เช่น พยาธิใบไม...

 • การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจ
  การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจการวินิจฉัยโรคพยาธิเบื้องต้นที่นิยมกันทั่วไป และได้ผลดี คือ การตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระโคที่เก็บส่งห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี คือ 1. ล้วงเก็บอุจจาระจากทวา...

 • การให้ยาโคนม
  การให้ยาโคนมเกษตรกรสามารถให้ยาแก่โคของตนเองได้ โดยมีหลักการดังนี้ 1. อยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ 2. ให้ยาในขนาดที่ถูกต้องและครบจำนวนไม่หกหล่นในระหว่างการให้ 3. ให้ยาถูกทาง เช่น...
Visitors: 110,652