การใช้ปรอทวัดไข้

การใช้ปรอทวัดไข้
ปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถหาและใช้ได้
ปรอทประกอบด้วยหลอดแก้ว 2 ชั้นรวมกันอยู่ ชั้นในบรรจุสารปรอทซึ่งมีคุณสมบัติขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน วางทาบบนแผงบอกมาตราส่วนซึ่งเราอ่านหน่วยเป็นองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮท์ ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ภายในหลอดแก้วชั้นนอก
ก่อนใช้ปรอททุกครั้ง ต้องสะบัดให้ปรอทลงไปอยู่ในกระเปาะด้านปลายเรียวแหลม บังคับสัตว์ให้อยู่นิ่งแล้วสอดปรอทด้านปลายเรียวเข้าทางทวารหนักของโค ลึกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของความยาวปรอท รวบโคนหางและปรอทไว้ในมือเดียวกัน ทิ้งไว้นาน 2 นาที แล้วเอาปรอทออกมาอ่านค่าอุณหภูมิ
ทุกขั้นตอนการวัดปรอทจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง อย่าคาปรอทไว้ในทวารหนักโดยที่ไม่ได้ตรึงปรอทไว้ เพราะถ้าโคถ่ายอุจจาระในระหว่างนั้นปรอทก็จะหล่นตกแตกและถ้าเกิดอุบัติเหตุปรอทแตกหักให้เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดบรรจุลงหลอดบรรจุปรอทแล้วนำไปทิ้งเสียให้ถูกที่ทาง
อุณหภูมิร่างกายของโคปกติประมาณ 38.5-39.5 ซ. หรือ 101.5-102.5 ฟ. ถ้าสูงกว่า 40 ซ. แสดงว่ามีไข้ และถ้าต่ำกว่า 36 ซ. ต้องรีบแก้ไขด่วน ทั้งนี้ ควรให้โคได้อยู่ในระยะพักปกติก่อน จึงทำการวัดปรอท


 • โคนม
  ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม Thursday, 24 December 2009 09:24 คุณเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม การเลี้ยงโคนมให้ประสบผลสำเร็จเป็นเรื่อ...

 • การตรวจสุขภาพโคนมประจำปี
  การตรวจสุขภาพโคนมประจำปีโครีดนมทุกตัวจะต้องรับการตรวจวัณโรคและโรคบรูเซลโลซิส (แท้งติดต่อ) ทุกปี เพราะทั้งสองโรคนี้ติดต่อถึงคนได้ทางน้ำนม เกษตรกรที่ได้รับการนัดตรวจโรคจะต้องกักโคไว้...

 • วัคซีนโค
  วัคซีน คือสารที่ใช้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยป้องกันโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายหรือเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นได้ วัคซีนโคที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีนบรูเซลโลซีส, วัคซี...

 • ประเภทของเวชภัณฑ์
  ประเภทของเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์สำหรับโคนม ได้แก่ 1. ยาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ต่อต้านและทำลายจุลินทรีย์ ยาในกลุ่มนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เพนนิซิลลิน คลอแรมฟินิคอล ออกซี่เตตร้าไซคลิ...

 • ตู้ยาประจำคอกโคนม
  ตู้ยาประจำคอกโคนมโคนมเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเปราะ เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปกับน้ำนมทุกวัน เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของโคนมอย่างใกล้ชิดและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรรีบแก้ไข ซึ...

 • เรื่องโรคในโคนม
  เรื่องโรคในโคนมโรค คือ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายสัตว์ไปจากปกติ เป็นผลให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์ การเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทา งอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะด้วย เช่น พยาธิใบไม...

 • การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจ
  การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจการวินิจฉัยโรคพยาธิเบื้องต้นที่นิยมกันทั่วไป และได้ผลดี คือ การตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระโคที่เก็บส่งห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี คือ 1. ล้วงเก็บอุจจาระจากทวา...

 • การให้ยาโคนม
  การให้ยาโคนมเกษตรกรสามารถให้ยาแก่โคของตนเองได้ โดยมีหลักการดังนี้ 1. อยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ 2. ให้ยาในขนาดที่ถูกต้องและครบจำนวนไม่หกหล่นในระหว่างการให้ 3. ให้ยาถูกทาง เช่น...
Visitors: 110,652