การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจ

การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจ
การวินิจฉัยโรคพยาธิเบื้องต้นที่นิยมกันทั่วไป และได้ผลดี คือ การตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระโคที่เก็บส่งห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี คือ
1. ล้วงเก็บอุจจาระจากทวารโดยตรง หรือทันทีที่โคถ่ายออกมาประมาณผลมะกรูด ใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่น นำส่งภายใน 2 ชั่วโมง หากต้องใช้เวลานำส่งเกินกว่านั้น ให้แช่ในน้ำแข็งไว้ตลอดเวลา
2. หากนำส่งโดยวิธีในข้อ 1 ไม่สะดวก ให้ใช้ฟอร์มาลิน 10% เติมลงจนท่วมอุจจาระนั้นแล้วบี้อุจจาระให้กระจายออกเพื่อให้ฟอร์มาลินแทรกได้ทั่วถึงซึ่งจะช่วยรักษาสภาพของไข่พยาธิไว้ได้นานเป็นสัปดาห์และสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้
ไข่พยาธิในอุจจาระที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพธรรมชาตินานเกินไปจะเจริญเป็นตัวอ่อน ทำให้การวินิจฉัยโรคพยาธิผิดพลาด และทุกครั้งที่เกษตรกรส่งอุจจาระไปตรวจนั้นควรให้รายละเอียดต่อไปนี้กำกับไปด้วย
1. ชื่อเจ้าของ และที่อยู่
2. ชื่อโค หรือหมายเลขประจำตัว กำกับที่ถุงอุจจาระทุกใบ
3. วันที่เก็บอุจจาระ
4. อายุของโคและลักษณะอาการทั่วไปของโค


 • โคนม
  ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม Thursday, 24 December 2009 09:24 คุณเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม การเลี้ยงโคนมให้ประสบผลสำเร็จเป็นเรื่อ...

 • การตรวจสุขภาพโคนมประจำปี
  การตรวจสุขภาพโคนมประจำปีโครีดนมทุกตัวจะต้องรับการตรวจวัณโรคและโรคบรูเซลโลซิส (แท้งติดต่อ) ทุกปี เพราะทั้งสองโรคนี้ติดต่อถึงคนได้ทางน้ำนม เกษตรกรที่ได้รับการนัดตรวจโรคจะต้องกักโคไว้...

 • วัคซีนโค
  วัคซีน คือสารที่ใช้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยป้องกันโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายหรือเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นได้ วัคซีนโคที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีนบรูเซลโลซีส, วัคซี...

 • ประเภทของเวชภัณฑ์
  ประเภทของเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์สำหรับโคนม ได้แก่ 1. ยาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ต่อต้านและทำลายจุลินทรีย์ ยาในกลุ่มนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เพนนิซิลลิน คลอแรมฟินิคอล ออกซี่เตตร้าไซคลิ...

 • ตู้ยาประจำคอกโคนม
  ตู้ยาประจำคอกโคนมโคนมเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเปราะ เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปกับน้ำนมทุกวัน เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของโคนมอย่างใกล้ชิดและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรรีบแก้ไข ซึ...

 • การใช้ปรอทวัดไข้
  การใช้ปรอทวัดไข้ปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถหาและใช้ได้ ปรอทประกอบด้วยหลอดแก้ว 2 ชั้นรวมกันอยู่ ชั้นในบรรจุสารปรอทซึ่งมีคุณสมบัติขยาย...

 • เรื่องโรคในโคนม
  เรื่องโรคในโคนมโรค คือ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายสัตว์ไปจากปกติ เป็นผลให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์ การเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทา งอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะด้วย เช่น พยาธิใบไม...

 • การให้ยาโคนม
  การให้ยาโคนมเกษตรกรสามารถให้ยาแก่โคของตนเองได้ โดยมีหลักการดังนี้ 1. อยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ 2. ให้ยาในขนาดที่ถูกต้องและครบจำนวนไม่หกหล่นในระหว่างการให้ 3. ให้ยาถูกทาง เช่น...
Visitors: 110,652