รายการสินค้า บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด

 


  • บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด ป้านโฆษา.jpg
    อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดผง สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองและหรือถั่วเหลืองอบและหรือกากเมล็ดทานตะวันและหรือกากเมล็ดฝ้ายและหรือกา...

  • IMG_0404.JPG (2).JPG
    เทคนิคการจัดการเลี้ยงดูโคขุนระยะสั้น แบบประหยัด วิธีการเลี้ยง 1. การคัดเลือกโคมาเลี้ยงขุนและการจัดการโรงเรือน ซื้อโคอายุประมาณ 1 ปีที่มีโครงสร้างลักษณะดี ไม่แคระแกรน โดยเน้นโคเ...
Visitors: 99,693