สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด

1. มอบของรางวัล ให้สหรกร์โคนม หนองรี

2. ร่วมงานกินเลี้ยงสหกรณ์โคนม หนองรี 
3. ฟาร์มที่ใช้อาหารโคนมผง ของบริษัทฯ กู๊ดวันฟีด ร่วมกับอาหารเม็ด (ลดต้นทุนได้ครับ)
4. เตรียมอาหารเอาไว้ให้ น้องโค ครับ  รีดทั้งหมด 18 ตัว
5. คอยจะมากินอาหารแล้วครับ
ุ6. น้ำนมเพิ่มขึ้น เลยต้องเพิ่มถังนมครับ
7. ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้โอกาส บริษัทฯ กู๊ดวันฟีด
เราจะรักษาคุณภาพอย่างนี้ตลอดไปครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 99,692