ฟาร์ม คุณพยุง บุญคลอง ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ฟาร์ม คุณพยุง บุญคลอง
ที่อยู่ ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
โครีด 24 ตัว
น้ำนม 390 โล/วัน
เฉลี่ยน้ำนม16.25 โล/ตัว/วัน
การใช้อาหาร ธนพล21 จำนวน 70 ลูก/เดือน
ธนพล16 จำนวน 40 ลูก/เดือน

Visitors: 99,694