ฟาร์ม คุณสมจิตร บุญสมพันธ์

ฟาร์ม คุณสมจิตร บุญสมพันธ์

ที่อยู่ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
โครีด 40 ตัว น้ำนม 550 โล/วัน
เฉลี่ยน้ำนมต่อตัว 13.75 โล / ตัว/วัน

ส่งน้ำนมให้กับ สหกรณ์ ก.น.ช. หนองรี

การใช้อาหาร
ธนพล16 จำนวน 50 ลูก/เดือน
เบทาโกร 004/30 จำนวน 150 ลูก/เดือน

Visitors: 110,652