ฟาร์ม คุณสกุลตลา น้อยไทย

ฟาร์ม คุณสกุลตลา น้อยไทย
ที่อยู่ ต.สวนมะเดือ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ส่งน้ำนมให้กับ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ สวนมะเดือ จำกัด
โคนมระยะรีด 12 ตัว
ได้น้ำนม 170 โล/วัน
ค่าเฉลี่ย 14.16 โล / ตัว/วัน
ใช้อาหาร ธนพล16
จำนวนการใช้ ต่อเดือน 50-60 ลูก/เดือน

Visitors: 99,691