กากมันเอทานอลอบแห้ง

โดย: คทาวุธ [IP: 110.77.208.xxx]
เมื่อ: 2013-07-03 11:36:28
กากมันเอทานอลอบแห้งราคาหน้าโรงงาน ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ราคาเดือนกรกฏาคม 2556 ราคา4.5 บาทต่อกิโลกรัมติดต่อ คทาวุธ 088-3779257

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,186