กลุ่มโคขุน หนองรี

กิจกรรมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เขาลวก หนองรี กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน
Visitors: 110,652