สิ่งตอบแทนให้สมาชิก ศูนย์นมเมืองทอง

แจกโทรศัพท์มือถือ ฟรี ให้กับสมาชิก

ที่ใช้อาหาร บริษัท กู๊ดวันฟีด ผ่านศูนย์นมเมืองทอง

มีผู้โชคดี จำนวน 6 คน มีดังนี้
1 คุณ วิญญู  รักเพือน  เบอร์ถัง 087 จำนวนการใช้  208 ถุง
2 คุณ ธนัญพร  นรอยู่  เบอร์ถัง 127 จำนวนการใช้  177 ถุง
3 คุณวิชัด  เวชเดช  เบอร์ถัง  114 จำนวนการใช้  175 ถุง
4 คุณ นฤมล  วิเชียรบุตร เบอร์ถัง  116 จำนวนการใช้  170 ถุง
5 คุณ วิเศษศิลป์  ตุ้มมี  เบอร์ถัง  034 จำนวนการใช้  156 ถุง
6 คุณ ลัดดาวัลย์  น้อยแก้ว เบอร์ถัง 001 จำนวนการใช้  129 ถุง
  คุณ บุญนำ  น้อยแก้ว เบอร์ถัง 088 จำนวนการใช้ 112 ถุง
#1 โดย: Admin [IP: 171.4.162.xxx]
เมื่อ: 2012-12-07 09:40:18
ได้ทำการส่งมอบให้ลูกค้าทุกท่านเรียบร้อยแล้วครับ
ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับสินค้าบริษัทฯ เป็นอย่างดีครับ
ทางบริษัทฯ จะรักษาคุณภาพและบริการอย่างนี้ตลอดไปครับ

ขอบคุณ ศูนย์รับนมเมืองทอง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 74,734