ฟาร์ม คุณจำนงค์ บุตรโรจน์

ฟาร์ม คุณจำนงค์ บุตรโรจน์

(กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมซอย6 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี)
มีโคนมระยะรีด 13 ตัว
น้ำนมที่ได้ 180 โล/วัน
น้ำนมต่อตัว 13.84 โล/ตัว/วัน
ใช้อาหาร ธนพล16 เดือนละ 40 ถุง

Visitors: 106,067