ประเภทของเวชภัณฑ์

ประเภทของเวชภัณฑ์
เวชภัณฑ์สำหรับโคนม ได้แก่
1. ยาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ต่อต้านและทำลายจุลินทรีย์ ยาในกลุ่มนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่
เพนนิซิลลิน คลอแรมฟินิคอล ออกซี่เตตร้าไซคลิน เป็นต้น ข้อควรระวังก็คือ การใช้ยาไม่ถูกต้องอาจทำให้
เชื้อโรคดื้อยาและบดบังอาการของโรคบางอย่าง ทำให้ยากต่อการรักษา
2. ยาซัลฟา ได้แก่ ซัลฟาไดอาซิน ซัลฟาเมธทาซิน เป็นต้น มีประโยชน์และหลักการใช้คล้ายกับยาปฏิชีวนะ ข้อควรระวังก็คือ ยากลุ่มนี้บางตัวตกตะกอนที่ไตเกิดเป็นอันตรายได้
3. ไวตามินต่าง ๆ ได้แก่ เอ บี ซี ดี อี เป็นส่วนประกอบที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทำงานของเนื้อเยื่อร่างกาย การขาดไวตามินจะทำให้เกิดภาวะของโรคขึ้นได้
4. แร่ธาตุต่าง ๆ ที่สำคัญในโคนม ได้แก่ แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก แมกนีเซี่ยม ฯลฯ แร่ธาตุและไวตามินความสัมพันธ์กันมากในกลไกของร่างกายการผสมอาหารสำหรับโคนมจึงต้องคำนึงถึงความสมดุลย์ของสิ่งเหล่านี้ด้วย
5. ฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กระตุ้นหรือยับยั้งการทำงานของอวัยวะ การใช้ผิดวิธีอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้
นอกจากนี้ ยังมียาถ่ายพยาธิ ยาลดการแพ้ต่าง ๆ ยาบรรเทาปวด ฯลฯ ซึ่งไม่ได้นำมากล่าว ณ ที่นี้


 • โคนม
  ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม Thursday, 24 December 2009 09:24 คุณเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม ข้อควรพิจารณาในการจัดการให้อาหารโคนม การเลี้ยงโคนมให้ประสบผลสำเร็จเป็นเรื่อ...

 • การตรวจสุขภาพโคนมประจำปี
  การตรวจสุขภาพโคนมประจำปีโครีดนมทุกตัวจะต้องรับการตรวจวัณโรคและโรคบรูเซลโลซิส (แท้งติดต่อ) ทุกปี เพราะทั้งสองโรคนี้ติดต่อถึงคนได้ทางน้ำนม เกษตรกรที่ได้รับการนัดตรวจโรคจะต้องกักโคไว้...

 • วัคซีนโค
  วัคซีน คือสารที่ใช้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยป้องกันโรคซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายหรือเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นได้ วัคซีนโคที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีนบรูเซลโลซีส, วัคซี...

 • ตู้ยาประจำคอกโคนม
  ตู้ยาประจำคอกโคนมโคนมเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเปราะ เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปกับน้ำนมทุกวัน เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของโคนมอย่างใกล้ชิดและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรรีบแก้ไข ซึ...

 • การใช้ปรอทวัดไข้
  การใช้ปรอทวัดไข้ปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถหาและใช้ได้ ปรอทประกอบด้วยหลอดแก้ว 2 ชั้นรวมกันอยู่ ชั้นในบรรจุสารปรอทซึ่งมีคุณสมบัติขยาย...

 • เรื่องโรคในโคนม
  เรื่องโรคในโคนมโรค คือ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายสัตว์ไปจากปกติ เป็นผลให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์ การเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทา งอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะด้วย เช่น พยาธิใบไม...

 • การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจ
  การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจการวินิจฉัยโรคพยาธิเบื้องต้นที่นิยมกันทั่วไป และได้ผลดี คือ การตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระโคที่เก็บส่งห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี คือ 1. ล้วงเก็บอุจจาระจากทวา...

 • การให้ยาโคนม
  การให้ยาโคนมเกษตรกรสามารถให้ยาแก่โคของตนเองได้ โดยมีหลักการดังนี้ 1. อยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ 2. ให้ยาในขนาดที่ถูกต้องและครบจำนวนไม่หกหล่นในระหว่างการให้ 3. ให้ยาถูกทาง เช่น...
Visitors: 113,817