เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบ

เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบ

วัตถุดิบ

พลังงานในหมู

Kcal/kg

พลังงานในสัตว์ปีก

Kcal/Kg

โปรตีน

 

%

 

ไขมัน

 

%

แคลเซียม

 

%

ฟอสฟอรัส

 

%

เยื่อใย

 

%

เถ้า

 

%

ความชื้น

 

%

ไลซีน

 

%

เมธไธโอนีน

%

ข้าวโพด

3,168

3,370

8

4

0.01

0.1

2.5

1.3

13

0.25

0.19

ปลายข้าว

3,596

3,500

8

0.9

0.03

0.04

1

0.7

12

0.27

0.27

รำละเอียด

3,120

2,710

12

12

0.06

0.47

11

10.9

12

0.55

0.25

มันเส้น

3,260

3,500

2.5

0.75

0.12

0.05

3.7

3.7

10

0.09

0.03

ปลาป่น60%

2,550

2,950

60

10

5

3

-

19

8

4.57

1.57

ปลาป่น55%

2,550

2,948

55

8

7.7

3.8

1

26

8

4.15

1.44

กากถั่วเหลือง

2,825

2,280

44

1

0.25

0.2

7

6

10

2.73

0.59

เมล็ดถั่วเหลือง

3,540

3,300

38

18

0.25

0.2

5

4.6

10

2.4

0.54

กากมะพร้าว

3,080

2,800

21

6

0.2

0.2

12

7

10

0.59

0.37

กากผลปาล์ม

 

 

7.08

6.91

 

 

30.51

4.55

12.82

 

 

กากเมล็ดปาล์ม

 

 

10.18

10.22

 

 

-

0.25

9.67

 

 

กากเมล็ดทานตะวัน

2,715

2,310

37

1.5

0.03

0.3

18

7

10

1.26

0.77

ใบกระถิ่นป่น

1,300

900

20.2

3.5

0.54

0.3

18

8.8

10

   

 • การจัดการฟาร์มโคเนื้อ
  การจัดการฟาร์มโคเนื้อ เอกชัย บุญจันทร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน ในอดีตเกษตรกรบ้านเรานอกจากจะทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวตามประสาชาวชนบทที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย คอย...

 • บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด ป้านโฆษา.jpg
  การเลี้ยงโคนมในเขตร้อน การเลี้ยงโคนมในเขตร้อนหรือว่าในช่วงฤดูร้อนนั้น มีเคล็ดลับอย่างไรที่จะทำให้แม่โคนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่โคนมที่มีน้ำนมมากๆ ยังคงให้น้ำนมในปริมาณเท่าเดิมและจะ...

 • บริษัท กู๊ดวันฟีด จำกัด ป้านโฆษา.jpg
  ราคาสินค้าเกษตร - ปลาช่อน ไชส์ใหญ์ จำเริญซื้อปลา จ.นครสรรค์ 120 บ./กก. - ปลานิล ไซส์ใหญ์ แพปลาสมพร จ.ปทุมธานี 44 บ./กก. - ถั่งเหลือง แกะเมล็ค คละเกรด หจก.น่านพืชผล จ.น่าน 20 ...

 • มาตรฐานการทำฟาร์มโคนม
  มาตรฐานการทำฟาร์มโคนม มาตรฐานฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบนี้ กำหนดเป็นมาตรฐานเพื่อให้ฟาร์มโคนมที่ต้องการขึ้นทะเบียน รับรองว่าเป็นฟาร์ม โคนมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ได้ยึดถือเป็นแน...
Visitors: 106,068